Unitox Miljøfilter

Unitox Miljøfilter
Renluftfilter til laserprintere og faxmaskiner

Unitox Miljøfilter er effektive, avancerede og “intelligente” filtre, som er specielt udviklet til at rense afgangsluft fra printere og fax maskiner. Det ekstra store filterelement fjerner 100% ozon, tonerstøv, papirstøv, restkemikalier og ubehagelige lugte.

Unitox Miljøfilter hjælper med at skabe et sundere arbejdsmiljø selv efter lang tids brug. Filteret er testet af Dansk Teknologisk Institut og Miljø Kemi/Dansk Miljø Center.

Unitox Miljøfilter kan anvendes til alle laserprinter modeller.

Laser printer problemer
Laserprintere afgiver varm og tør luft under anvendelse; afkastluften indeholder typisk papirstøv, tonerstøv, kemikalier og ofte også store koncentrationer af ozon.

Dette kan give årsag til symptomer som hudkløe, udslæt, irritation af slimhinder samt kvalme og hovedpine. Ozon er skadeligt selv i små mængder. Det er i kontormiljøer anbefalet at ozon koncentrationer skal holdes under 0,01 ppm (1 ppm svarer til 0,1 cm³ per m³ luft).

Mange nye laserprintere markedsføres som “ozonfri”, men denne betegnelse indbefatter ikke en række andre kemikalier, som bidrager til en række andre helbredsproblemer, specielt for folk med allergi.

Aktivt absorberende filterenhed med indbygget ventilationssystem
Unitox Miljøfilteret er en aktivt absorberende filterenhed med et indbygget ventilationssystem, som eliminerer skadelig ozon udslip, samt renser luften effektivt for støv og gasser.

Et ekstra stort ozon filterelement indeholder mere højaktivt, specialfremstillet filtergranulat end normalt. Det renser luften og omdanner ozon til fuldstændig ren ilt. Det dobbelte støvfilter opsamler støv fra papir og rester af toner, og det beskytter samtidigt det højaktive filterelement.

Dette specielle design sikrer lang filterlevetid uden reduktion af effekt. Efter brug kan filterelementer håndteres som øvrigt affald fra kontoret.

Gennemtænkt design
Unitox filtre har gennemtænkt og effektivt design. Enheden passer til de fleste printermodeller, hvilket betyder at skift til en ny printermodel kun kræver et nyt mundstykke. Mundstykket kan monteres på sekunder unden brug af kompliceret værktøj.

Unitox Miljøfilteret er det mest kompakte og flade filter på markedet. Det optager ikke mere plads end selve printeren. Det er meget nemt at installere – placer printeren på toppen af filterkonsollen, pres sugemanifolden i position og tænd for printeren. Installationen kan klares af enhver.

Der er ikke brug for værktøjer ved skift af filter. Man behøver kun at udtage filteret fra forsiden af enheden. Lågen foran åbnes, filterelementet trækkes ud og nyt filter indsættes.

Kontakt Unitox for mere information