Toptox Copybox

Toptox Copybox
Selvtænkende miljøfiltre til kopimaskiner

Toptox Copybox er et avanceret filter, som imødekommer det voksende behov for et sundere og renere miljø på kontorer, hvor der benyttes kopimaskiner.

Kopimaskiner bidrager til forurening af kontormiljøer, da deres afkastluft indeholder forurenende stoffer. Støv fra den omgivende luft, papirstøv, rester af tonerpulver og kemikalierester sendes ud i atmosfæren sammen med kopimaskinens køleluft.

Fotokopiering producerer ofte ozon, en meget giftig og helbredsskadelig gas, som selv i små mængder kan forårsage irritation af slimhinder, hudkløe, svien i øjnene, hovedpine, kvalme, udslet og træthed samt nedsat koncentration.

Personer, som lider af allergi, er specielt udsatte for disse problemer.

Nogle kopimaskiner er udstyret med indbyggede filtre til at nedbryde ozon. Men deres kapacitet er lille, og de mister hurtigt deres effekt, delvis pga. tilstoppelse.

Markedets mest avancerede miljøfilter til kopimaskiner
Toptox Copybox filtre renser effektivt afkastluften fra kopimaskiner for bl.a.a tonerstøv, papirstøv, VOC-dampe samt ubehagelige lugte.

  • Omdanner ozon til 100% ren ilt.
  • Energibesparende, idet Toptox Copybox kun kører, når der er behov for det.
  • Toptox Copybox giver kopimaskinen bedre driftssikkerhed og længere levetid.
  • Passer til alle kopimaskiner.
  • Specielt udviklet til at opfylde myndighedskrav.
  • Gennemtestet af Dansk Teknologisk Institut.
  • Effektivt langtidstestet hos tilfredse brugere.
  • Vi leverer Unitox Miljøfilter til alle typer af laserprintere. Testrapport kan rekvireres fra forhandleren.

Kontakt Unitox for mere information