Forurening af kontormiljø

Skadelige luftarter
Ozon, flygtige organiske stoffer (VOC), kulilte og andre biprodukter fra kopierings- og printerprocessen ventileres direkte ud i kontormiljøet.

Forbrændingsrester
Opvarmet papir og toner producerer kulilte, formaldehyd, silikone- og oliedampe.

Papirstøv
Transport af store mængder papir producere opvarmet papirstøv. Forskere har nu konstateret, at papirstøvet er “kemiske bomber” der bærer op til ca. 70 forskellige restkemikalier, der udblæses i rummet.

Valser
Valser med imprægnering af selenium eller cadmium producerer farlige gasser når de opvarmes i kopierings- eller printerprocessen. Der produceres ozon under høj spænding. Nogle maskiner producerer også nitrogenoxid.

Toner
Opvarmet tonerpulver er meget giftig og tonerstøv er klassificeret som generende (svagt giftigt).

Links:

Printerstøv kan give kræft

Printer-partikler kan ikke måles

Study reveals the dangers of printer pollution

Se vores løsninger her